Kontenery i logistyka

Często zdarza się tak, że oferta firm zajmujących się logistyką kontenerową jest poszerzona o spedycję towarów. Jest to bardzo wygodne, szczególnie dla osób prywatnych, bo nie muszą szukać kilku oddzielnych partnerów biznesowych.  

Transport kontenerów morskich i magazynowych

Zakres spedycji to najczęściej: 

  • lądowy transport na obszarze całego kraju,
  • przewóz kontenerów morskich na wszystkie kontynenty,
  • spedycja ładunków ponadgabarytowych i ciężkich,
  • kompleksowa obsługa ładunków skonteneryzowanych w eksporcie i imporcie.

Ograniczenia maksymalnej wagi towaru dla kontenera:

  • 20 ft – 21 ton
  • 40 ft / HC – 22 tony
  • 20 Reefer – 21 ton
  • 40 Reefer – 22 tony
  • 40 HC Reefer – 21 ton

Powyższe limity dotyczą wagi ładunku wraz z opakowaniem – należy o tym pamiętać szczególnie gdy towary na paletach.

Ze względu na rygorystyczne kontrole Inspekcji Transportu Drogowego, powinniśmy bezwzględnie stosować się do ograniczeń wagowych. Kary za niewłaściwy transport są w postaci wysokich mandatów lub sankcji administracyjnych, nakładanych na spedytorów, przewoźników oraz jednostki odpowiedzialne za załadunek.

Usługi dodatkowe

Oprócz standardowych usług transportowych, wiele firm zapewnia także spedycję ładunków drobnicowych lub pełnokontenerowych przy użyciu specjalistycznych kontenerów lub pojazdów plandekowych. W takiej sytuacji limit wagowy wynosi 24 tony.

Transportując ładunki wykraczające poza limity, należy wykupić odpowiednie zezwolenia. Koszty ich uzyskania spoczywają na barkach zleceniodawcy, dlatego najlepiej jest zapoznać się z ograniczeniami już na etapie przygotowywania kontraktów handlowych. 

Pamiętajmy także o przepisach dotyczących spedycji na terenie innych państw. Chcąc zrealizować usługę „door to door”, należy przeanalizować przepisy kraju docelowego oraz państw pośrednich, bo limity wagowe mogą znacząco odbiegać od tych obowiązujących w Unii Europejskiej.