Spedycja międzynarodowa – co to jest? Przepisy prawne, rodzaje usług

0
1331
Spedycja miedzynarodowa

Osoby zainteresowane transportem i branżą TSL (Transport, Spedycja, Logistyka) z pewnością oswojone są z terminem spedycji krajowej. Jeśli wychodzimy poza granice Polski, zmieniają się nieco podstawy prawne i rodzaje świadczonych usług. W tym przypadku mamy do czynienia ze spedycją międzynarodową. Co właściwie oznacza to pojęcie? Jakich rodzajów usług możemy się spodziewać? Jak odnosi się do tego polskie prawo? Tego dowiesz się czytając poniższy artykuł. 

Spedycja międzynarodowa – definicja

Z definicji, Spedycja międzynarodowa to usługa świadczona powszechnie przez podmioty biorące udział w handlu transgenicznym. Najczęściej są to firmy bazujące na pośrednictwie, oferujące swoje działania importerom lub eksporterom konkretnych dóbr materialnych.

Spedycja międzynarodowa Peko

Tłumacząc prostym językiem, spedycja międzynarodowa to najzwyczajniej planowanie działań, które mają doprowadzić do szybkiego i bezpiecznego transportu towarów z jednego kraju do drugiego. Czym więc różni się od terminu transportu międzynawowego? Tym, że spedycja międzynarodowa obejmuje także tworzenie dokumentów związanych z przewozami, ubezpieczeniem towarów, przeładunkiem oraz przechowywaniem dóbr. Jak wynika z definicji, tym rodzajem usług najczęściej zajmują się pośrednicy, czyli firmy spedycyjne. 

Spedycja międzynarodowa – podstawy prawne

Polskie prawo odnosi się do terminu spedycji międzynarodowej w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku, zawartej w kodeksie cywilnym. Dokładniej, jest to jego art. 794 §1 o treści: „Przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem”. Ten temat obejmują także kolejne artykuły wspomnianego kodeksu, aż do artykułu 804. Najważniejsze informacje z nich wynikające odnoszą się m.in. do obowiązków spedytora, charakteru współpracy oraz przypadków dotyczących naruszenia umowy w tym zakresie. 

Spedycja międzynarodowa Peko

Innymi dokumentami dotyczącymi tematyki spedycji międzynarodowej jest Ustawa prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. oraz zbiór regulacji OPWS (Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne), które zostały opracowane przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki. Są to jednak przyjęte dobre praktyki spedycyjne a nie przepisy prawne i występują dopiero za zgodą obu stron umowy. 

Rodzaje transportu i spedycji międzynarodowej

Transportując towary między państwami mamy ogromne możliwości co do sposobu ich przewozu. Tradycyjne metody oferowane przez firmy spedycyjne to: 

Spedycja międzynarodowa Peko

Niektóre przewozy wymagają jednak projektów hybrydowych, dlatego tak ważne jest, aby wybrać firmę spedycyjną, która potrafi stosować elastyczne rozwiązania i jest w stanie poradzić sobie z wymaganiami klienta. 

Dodatkowe usługi firm spedycyjnych

Oprócz usług z zakresu spedycji międzynarodowej, firmy spedycyjne dodają do swojej oferty także dodatkowe usługi, jak np. obsługa celna, dzięki jednoczesnej działalności jako agencja celna. 

Spedycja międzynarodowa Peko

Szukając odpowiedniego partnera w tej dziedzinie koniecznie kieruj się doświadczeniem spedytora, sprawdź wcześniej wykonywane przez niego projekty i opinie wcześniejszych klientów. Spedycja międzynarodowa to gałąź TSL, w której obraca się ogromnymi kwotami, więc bądź ostrożny przy doborze współpracownika – w końcu chodzi o Twoje pieniądze.