Wynajem kontenerów

Oprócz obsługi, magazynowania i sprzedaży kontenerów, firmy logistyczne świadczą najczęściej usługi obejmujące ich wynajem. Może się to odbywać zarówno na terenie danej firmy, lub  dowozem we wskazane miejsce. Wynajem pozwala na rozsądne zaplanowanie budżetu przeznaczonego na transport oraz pozbycie się problemu składowania. Takie rozwiązanie jest dla wielu podmiotów dużo korzystniejsze finansowo – tyczy się to przypadków, w których klient korzysta z kontenerów nieregularnie i rzadko.

Większość osób decyduje się na wynajem kontenerów uniwersalnych. Są to wersje dwudziestostopowe lub czterdziestostopowe, lub w przypadku rynków Hiszpanii, Portugalii, Irlandii i Wielkiej Brytanii – czterdziestopięciostopowe. 

Oprócz standardowych wersji, możliwe są też modele specjalistyczne – High Cube, Flat Rack, Super Rack lub Platform. Do przewozu ładunków które wymagają odpowiednich warunków termicznych, używane są natomiast kontenery chłodnicze typu Refeer. 

Zasady wynajmu kontenerów: 

Aby wynająć kontener, należy spełnić pewne warunki współpracy. Korzystając z usług firmy zajmującej się logistyką kontenerową, warto zwrócić uwagę na to, czy warunki te są jasne i przejrzyste, aby nie narażać się na dodatkowe koszty.

Najważniejsze punkty w procesie wynajmu kontenerów to: 

  • Podpisanie umowy i wpłata kaucji, 
  • pobranie kaucji zwrotnej (jej wysokość zależy od rodzaju i ilości kontenerów). Jest zwracana po rozliczeniu i przekazaniu kontenerów,
  • miesięczna płatność za określone w umowie usługi, 
  • wydanie kontenerów,

Aby umowa najmu kontenera była uznana, powinna zawierać:

  • informację o modelu i ilości kontenerów,
  • określone dokumenty dołączone do umowy, czyli: aktualny odpis w Krajowym Rejestrze Sądowym, wpis do Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej, zaświadczenie o numerze REGON, decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej.